Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Assessment

Assessment

Öğretmenlerimiz okul yönetimini ve velileri öğrencilerimizin gelişiminden haberdar etmek için, sürekli bir ölçme ve değerlendirme çalışması yürütürler.

Okullarımıza başvuru sürecinde farklı yaş gruplarına yönelik olarak hazırlanan, öğrencileri bireysel özelliklerine göre değerlendirerek en doğru yönlendirmenin yapılmasını sağlayan E.C.R. ve E.C.A.A, Kanada başta olmak üzere dünyanın eğitim alanında önde gelen ülkeleriyle birlikte okullarımızda da uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca gelişim düzeyleri sınıf öğretmenleri ve okulumuzun Rehberlik merkezi tarafından düzenli olarak değerlendirilir. Akademik yıl boyunca öğretmenlerimiz her bir öğrencimizin branş derslerinde ilerleyişini uluslararası eğitim standartları açısından farklı sınıflara yönelik olarak belirlenen hedeflere ulaşma düzeyini sürekli olarak ölçer.

Aynı zamanda öğrencilerimizin, Kanada tarafından belirlenen eğitim standartlarına uygun değerlendirmeleri de tamamlamaları beklenir. Elde edilen bu değerlendirme verileri okulumuzdaki öğrencilerin öğrenim düzeylerinin

Kanada’da yaşayan ve eğitim gören öğrencilerle aynı ya da daha üst düzeyde olduğu bilgisini verir.

Sürekli Değerlendirme Okullarımızda akademik yıl boyunca öğretmenlerimiz her bir öğrencimizin ilerleyişini ve branş dersleri için, eğitim direktörlerimiz tarafından farklı sınıflara yönelik olarak belirlenen çıkarımlara ulaşma düzeyini sürekli olarak ölçer. Elde edilen bu değerlendirme verileri okulumuzdaki öğrencilerin öğrenim düzeylerinin beklenen çizgide olduğu bilgisini verir.