Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

İstanbul Florya’da Bulunan Özel Okulda Uluslararası ve Çok Kültürlü İngilizce ve Fransızca Eğitim

Kurulduğu ilk günden beri Türkiye’deki Kanada Eğitim Sisteminin temsilcisi olan ve özellikle çok dilli ve çok kültürlü yaklaşımı sürdüren Florya’daki özel okul eğitim açısıyla oldukça dikkat çekmektedir. Çünkü inandığımız değerler, farklı kültürlerin ve farklı yaşam tarzlarının saygı ve anlayışına dayanmaktadır. Ayrıca, uluslararası yaklaşımların ve eğitim atmosferinde oluşturulan farklı değerlerin öğrencilerin öğrenme ve olgunlaşma sürecinde çok etkili olduğu bilinen bir gerçektir. İstanbul, Florya’da bulunan özel okulda uluslararası ve çok kültürlü çift dilli eğitimle amaçlanan çevrede asıl durum kültürlerarası bir etkileşim yaratmak, öğrenci ve okul hayatı için bir kültür kurma çabasını sürdürmektir.

Kültür; kelime olarak, sanat, edebiyat, gelenek ve ortak bir dil etrafında birleşen toplulukları ifade eder, bu nedenle vizyonumuzu tamamen yansıtmaktadır. Özellikle, İstanbul Florya’da kurulan yaşam bölgesinin dinamikleri, öğrencilerin gelecekte nasıl davranışlar sergileyeceklerine dair bir ön gösterim sunmaktadır. Çünkü her toplum bir kültüre ihtiyaç duyar ve her kültür bir toplumla var olabilir. Çok kültürlülük alanı, birlikte yaşama ve sağduyuya dayalı farklılıkları motive etmektedir. Çok kültürlülük konusundaki çalışmaları ile tanınan Charles Taylor, çok kültürlü çevre tanımını vurgulamaktadır: “kültürel kimliğe saygı duymak ve onu tanımak çok önemli ve belirleyici insani bir unsurdur”.

Çok kültürlülük, farklı sosyal kökenlerden gelen insanların oluşturduğu en temel niteliklerden birini tekil etmektedir. Okulumuzda, gelişen teknolojiye ve küresel yapıya ayak uydurmak için korunan çağdaş sosyal yapının sürekliliği temel alınmaktadır. Florya yerleşkesinde uluslararası eğitim ortamı ve uluslararası onaylı akredite diploma ile öğrencilerin daima bir adım önde olmasını sağlanmaktadır.