Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Yurtdışında Üniversite Yolunu Açan Kanada Eğitimiyle Florya’da Özel Lise

İlkemiz, çok kültürlü bir çevrede tüm uluslara saygı duydukları atmosferde büyümek ve öğrenme süreçleriyle birbirlerine destek paylaşımına dayanıyor. PISA puanlarında en etkili eğitim yöntemlerinden biri olarak sunulan Kanada eğitim sisteminin bir temsilcisi olarak; sorgulamaya dayalı sınıflar ve okul ortamı ile yeni eğilimler yaratan çocuklara inanıyoruz. Kanada ve Türkiye müfredatlarının temsilcileri tarafından kabul edilen standart ile; okulumuzun atmosferi, çocukların sorgulama ve yorumlama yoluyla öğrenmesine fırsat sunar. Ayrıca, İngilizce tabanlı sisteme eşlik eden ikinci bir dil olarak Fransızca eğitimi veren Florya’daki özel lisemiz, anaokulundan itibaren bu standardı korumaktadır.

 

Anaokulundan liseye kadar tüm dersler İngilizce olduğu Florya’daki özel lise iki müfredat arasında uyum sağlamayı kolaylaştırmak için Türk öğretmenlerle işbirliği içindedir. Yurtdışındaki üniversitelerin yolunu açan Kanada eğitimiyle öne çıkan Florya’daki özel lise, çift dilli eğilimleriyle çocukları yeni teknolojik ve sınırsız çağa hazırlamaktadır. Yoğun öğrenme sürecinde, öğrenciler özgüvenli ve güçlü bireyler haline gelirler.

 

Kanada Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yurtdışında üniversite okuma sürecini kolaylaştıran Kanada müfredatlı Florya’daki özel okul lisenin bir yılını yurtdışında okuma imkanı sunmaktadır. Ayrıca tüm dünyada kabul edilen akredite diploma ile Florya’da hizmet veren özel lise hem Türkiye hem de yurtdışındaki üniversitelere kolaylıkla kabul edilme imkanı sunmaktadır. Global öğrenciler ve sınırları olmayan bir dünyaya olan inançla hareket eden lise, bu eğilimini sürdürmeye çalışmaktadır.