Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Kulüpler ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kulüpler ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Okulumuzda; öğrencilerin yaş gruplarına ve gelişim düzeylerine uygun ve spordan sanata çok geniş bir yelpazeye yayılmış, zengin kulüp faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

Okulumuzda sunulan klüp faaliyetlerinin yanında sosyal ve sanatsal etkinlikler öğrencilerin çalışmaya karşı olumlu bir tutum geliştirmesi, kendilerini tanıması, düşünme ve bağımsız çalışma becerisi edinmesi, yeteneklerini keşfedip geliştirmesi ve birlikte yaşamayı öğrenmesi için bulunmaz fırsatlardır. Bu faaliyetler aynı zamanda sunulan akademik programla iç içedir.

Okulumuzda öğrencilerin kulüp etkinliklerinden en az üç tanesine katılmaları beklenir. İngilizce veya Fransızca, Matematik, Fen, Sanat ve Spor disiplinlerinde oluşturulan seçenekler arasında öğrencilerimiz tercihlerini akademik koordinatörümüz ile yapabilmektedirler. Bu tercihlerin aynı zamanda uluslararası üniversitelerin öğrenciden talep edeceği sosyal sorumluluk hedefi, college-bound dediğimiz akademik alan dışındaki faaliyetlerini de gösterebileceği faaliyetlerden olmasına dikkat edilir. Böylece öğrencimiz üniversiteye başvurunca, uluslararası üniversitelerin istediği tüm sorumluluklar ve faaliyetleri gerçekleştirmiş olur ve bir dosya olarak üniversiteye sunabilir.

Klüp ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılan öğrencilerimizin fikirlerine ve farklı bakış açılarına saygı duyan okulumuz, faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni hedeflerin konulması konularındaki görüşlerini dinler, saygı duyar ve uygulamaya koyar.

Spor faaliyetlerimiz Moda ve Florya için seçenekler halinde aşağıda verilmiştir. Okulumuzun takımlarına katılmak isteyen öğrencilerimiz için okul içinde bulunan koçlarımız ile kayıt esnasında temasa geçmesi gerekmektedir. Okulumuz çeşitli branşlarda liglerde okulumuzu temsil eden takımlara sahiptir ve öğrencilerimizin takımlarda oynayabilmesi için gerekli esneklik ve eğitim desteğini sunmaktadır.

SPORT

SWIMMING

BASKETBALL

VOLLEYBALL

FOOTBALL

AIKIDO

FENCING

GYMNASTICS

TABLE TENNIS

BALET

MODERN DANCE

LATIN DANCE

ZUMBA

 

ACADEMY

PRO TENNIS ®

PRO SOCCER ®

DIGITAL

COMPUTER DESIGN

CODING

3D DESIGN

ROBOTICS

PHOTOSHOP DESIGN

INDUSTRY 4.0

NORTH AMERICA

ACADEMICS

YOUNG SCIENTIST

MODEL

UNITED NATIONS

DESTINATION

IMAGINATION

CHESS

DEBATE

MIND GAMES

STEM

INTERNATIONAL LANGUAGE EXAMS

CITY EXPOLERS

ART & MUSIC

YOUNG SCIENTIST

MODEL

UNITED NATIONS

DESTINATION

IMAGINATION

CHESS

DEBATE

MIND GAMES

STEM

INTERNATIONAL LANGUAGE EXAMS

CITY EXPLORERS

SERVICE

HUMAN RIGHTS

INTERACTS

SOCIAL RESPONSIBILITY

Neden Farklıyız?
Neden Farklıyız?

Çok dilli ve çok kültürlü bir ortamda gelişen çocuğunuz, 21. yüzyıl yetkinlikleri kazanmış, tüm dünyaya ayak uydurabilen bir birey olarak yetişiyor.

Parents as Partners

Velilerimizin gerek ders saatlerine gerekse de etkinliklerimize sürekli katılımlarını teşvik etmenin yanında, okulumuzla...

Parents as Partners