Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

E.C.A.A.

E.C.A.A.

E.C.A.A., çocugunuzun mevcut yetenekleri ile ilgili dogru bir resim elde

etmek için birebir, etkileşimli ve çocuk dostu bir degerlendirme yoludur. Birebir, interaktif ve İngilizce/Fransızca/Türkçe olarak yapılan ve Ilkokulu’na kayıt sürecinin bir parçası olan E.C.A.A. (Early Childhood Admission Assessment) değerlendirmesi okulumuzda uzmanlarca yapılmaktadır.

Uluslararası tüm okullarda çocukların okula başlangıç adımlarından biri olan degerlendirme sistemi, ABD, Avustralya, Ingiltere gibi Ingilizce konuşulan farklı ülkelerde uygulanmaktadır.

Çift Dilli Eğitim
Çift Dilli Eğitim

Öğrencilerimiz; anaokulundan başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lisedeki tüm ana dersleri Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde öğrenmektedirler

Student Centered Education

Öğrenci Merkezli Eğitim; öğrenciyi öğrenme sürecinin öznesi olarak görür. Okuldaki ve sınıftaki tüm öğrenme ortamları öğ...

Student Centered Education