Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Canada School Franchise İmkanı

Uluslararası Standartlarda Eğitim

Okulumuzun yaptığımız uzun çalışmalar sonrasında öğrencilerimiz uluslararası standartlarda eğitim almakta, derslerini gelecek eğitim modelinde üstün kazanımlarla almakta, dilerse eğitimin yurt dışında devam edebilmektedir. Çok dilli ve çok kültürlü bir çiğnemede, 21. yüzyıl yetkinlikleri kazanmış, milletine ve ülkemizin değerlerine göre yetişir aynı zamanda tüm dünyaya ayak uydurabilen bir birey olarak yetişiyor. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca öğrenerek üniversiteye ve iş hayatına hızlı bir şekilde hazırlanıyor.

 

İleri Düzeyde İngilizce ve Fransızca

Öğrencilerimiz lise boyunca tüm dersleri İngilizce olarak alırlar. İlave olarak ikinci dil eğitimi alırlar. İngilizcesi yeterli olmayan öğrenciler için yaz okuyabilir ve hafta sonlarında İngilizce destek programları CELPA sistemi ile yapılmaktadır.

 

Türkiye’den Dünyanın Uluslararası Üniversitelerine Uzanan Akademik Bir Yaşam

Öğrencilerimiz gelecek kaygısı olmadan Türkiye’de ve tüm dünyada tüm dünyada akredite diploma ile üniversiteye dünyanın her yerinde olabilir.

 

Tüm Dünyada Geçerli Akredite Bir Diploma

PISA sıralamalarında ilk ondaki Kanada Eğitim Sistemi ile eğitim veren okullardan mezunların oluşturduğu çok kültürlü, çok dilli ve çok disiplinli global bir ağın parçası olma avantajı ile dünyanın onun yerinde iş bulma imkanına sahip oluyor.

 

Sarmal Yaklaşım (SRP) ile Akademik Performansın En Üst Düzeye Ulaşması

Öğrenmede Sarmal Yaklaşım, ders programında derinleşen zorluk seviyeleriyle paralel olarak ana kavramlardan bir ders programlanması ve bu kavramların sürekli tekrar tekrar ifade eden bir eğitim yaklaşımıdır. Türkiye’de sadece okullarımızda SRP sistemi ile öğrencilerimiz akademik performanslarının en üst noktalarına çıkmakta ve aynı zamanda üniversite hayatlarında aldıkları eğitimi kullanarak daha üst bir akademik düzeye ulaşabilmektedirler.

 

Öğrenci Merkezli Bir Eğitim

Öğrenci Merkezli Eğitim; öğrenciyi öğrenme öznesi olarak görür. Okuldaki ve sınıftaki öğrenilen ortamları öğrencinin öğrenebilmesi şifrelenir. Öğrenci tüm eğitim öğretim süreçlerinde oldukça aktiftir.

 

 

Galeri üniversitelere hazırlık destek programları

Öğrencilerimiz Türkiye’de seçkin üniversitelere yerleşebilecek bir eğitim alıyor.

 

Organik Beslenen, Ekolojik Yaşamı Benimseyen Öğrenciler

Okullarımızda okullarımızda taze pişen, organik ve mevsimlik sebzeler yemekleriyle besleniyorlar. Elbette ekolojik ve Organik Yaşam Yeme ile ilgili kalmıyor.

 

Değişim Yılı

Öğrenciler bir ya da daha fazla akademik yıllarını Kanada, Amerika, İngiltere veya Fransa’da okuyabilir, yurt dışında ve Türkiye’de aldıkları derslerin kazanımları eşleştirilerek ders içeriklerini kaybetmemeleri ve mevcut derslerin devamındaki dersleri almaları okuyunuz. Öğrencilerimiz, değişim programlarına katılarak kendi ayakları üzerinde durabilen, vizyoner bireyler olarak yetişmektedirler.

 

Değerler Eğitimi

Öğrenimizin hayat boyu gelişimi ve öğrenimi için sağlam bir temel olan güven duygusu, olumlu tutumlar ve sosyal davranışlarını geliştirmek öncelikli değerlerimizdir. Okulumuzun misyonu, potansiyellerinin potansiyellerinin ulaşabilecekleri canlı bir öğrenme ortamı yaratmaktır.

 

Çift Dilli Eğitim

Çift dilli eğitim sistemi geliştirme zekâ gelişimi, sağlıklı iletişim kurması ve farklı bakış açıları geliştirmesine katkılar sağlamaktadır.

 

Uluslararası Projeler

Okulumuzda öğrencilerimiz Kanada ve Amerika ile olmak üzere uluslararası projelere katılırlar. Bu projelerdeki en önemli dil yetkinlikleri ve dünyanın en ilerideki eğitim programları ile elde ettikleri kazanımlardır. Öğrencilerimiz her zaman uluslararası bir ağ içinde akranları ile bilgi paylaşırlar ve çalışırlar.

 

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Kuzey Amerika işbirliği çerçevesinde okulumuzda kodlama derslerinin yanı sıra AI (yapay zeka – Yapay Zeka), IoT (Nesnelerin interneti – Nesnelerin İnterneti) ve AR (Artırılmış Gerçeklik) eğitim alma fırsatlarına sahip olacaklar.

 

 

 

 

Başarıyı her zaman daha iyi bir eğitime odaklamış, yıllardır başarımızı bambaşka bir işbirliği ile zirvelere isteyen, Türkiye’de çağın eğitim yönetimi veımı adına büyük projelere imza atmak için Canada School Yatırım Ortaklığı Formunu doldurmanızı rica ederiz.

Franchise / Ön Başvuru