Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Etkinlikler ve Atölyeler

Etkinlikler ve Atölyeler

null

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama, çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştiren bir programdır.
null

Müzik ve Orff

Müzik ve Orff etkinliklerinde hedefimiz öncelikle çocuklara müziği sevdirmektir. Okul öncesi dönemde müzik eğitiminde en önemli noktalar: duymak, dinlemek, dikkatini seslere yoğunlaştırabilmektir.
null

Bale ve Modern Dans

Bale ve modern dans derslerinin amacı çocukların hareketlerle kendilerini ve duygularını ifade etmelerini sağlamakla birlikte estetik algılarını ve vücut koordinasyonlarını arttırmaktır.
null

Capoeira

Capoeira, Brezilya’da Afrikalıların yarattığı bir halk sanatıdır. Capoeira etkinliği dansı, müziği, ritmi ve oyunları birleştirir. Capoeira etkinliği ile bedensel gelişimleri desteklenen çocuklar farklı enstrüman ile de tanışırlar.
 • null

  Yaratıcı Drama

  Çocukların yaratıcılık özelliklerini geliştirmek ve oyun yoluyla düş güçlerini harekete geçirmek için çocuklarla yapılan yaratıcı drama etkinliğimiz, çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştiren bir programdır. Yaratıcı/eğitici drama yöntemiyle, çocukların yaşantılarından yola çıkarak yaşadığımız çevreye duyarlılık kazandırmak, çevre bilinci oluşturmak ve bu bilinci toplumun değişik katmanlarına yaygınlaştırmaktır.

 • null

  Oyun Grupları

  Anaokullarımızda öğrencilerimizin ebeveynleri ile katılacakları anneli oyun grupları etkinlikleri sürdürülmektedir. Oyun grupları annelerimize çocukları ile birlikte eğlenirken aynı zamanda onların öğrenme süreçlerine ortak olma fırsatı tanımaktadır. Oynarken Öğren, Müzik-Dans-Hareket, Sanat olmak üzere üç başlıkta sürdürülen anneli oyun gruplarımız haftada birer saatlik programlar halinde velilerimize sunulmaktadır. Anneli oyun grupları çocuklarımızda temel becerileri geliştirirken aynı zamanda anne ve çocukların ilerleyen yıllarda yaşayacakları okul deneyimi için yumuşak bir geçiş sağlamaktadır.

 • null

  Oynarken Öğren

  Oynarken öğren oyun programımız çocukların kendi yakın çevrelerinden esinlenilen merak uyandırıcı konu başlıklarında bilgi edinirken aynı zamanda eğlenmelerini amaçlayan bir oyun programıdır. Oynarken Öğren oyun programında 18-24 aylık çocukları anneleri ile birlikte iletişim becerileri gelişirken çocuklar aynı zamanda denge, koordinasyon gibi yeteneklerini kullanırlar. Oyunlar yolu ile yeni bilgiler keşfederler, motor ve bilişsel alanda gelişirler. 24-30 aylık çocuklar ise annelerinden bağımsız olarak katıldıkları programda bağımsız ve grup halinde oyun oynamanın keyfine varırken, akranları ile iletişim ve işbirliği kurma gibi becerilerini geliştirirler. Basit problemler çözerler, temel kavramlar hakkında fikir edinirler.

 • null

  Müzik - Dans - Hareket

  Müzik, dans, hareket oyun programının temeli müziğe ve bedensel koordinasyona dayanır. Bu program çocuğunuzun gelişimi şarkılar, danslar, enstrümanlar ve harekete dayalı oyunlar ile katkıda bulunurken çocuğunuzdaki müzik sevgisini de destekler. Müzik ve ritim duygusunu geliştirirken aynı zamanda ritme uygun bedensel denge ve koordinasyon gerektiren etkinlikler yolu ile çocukların bedenlerini kontrol etmeleri, esneklik ve denge becerisi kazanmaları sağlanır. Her ay farklı müzik türlerinin işlendiği derslerde birçok müzikli çocuk oyununa yer verilir. Müzik ve hareket yolu ile temel kavramlar çocuğa öğretilirken aynı zamanda fiziksel, sosyal ve bilişsel becerilerin gelişimi hedeflenir.

 • null

  Sanat

  Sanat programının temeli çocuğunuzun yaratıcılığını geliştirmektir. Öncelikle duygularını tanımaya başlayan çocuğun kendini ifade etme yeteneğini yaparak yaşayarak öğrenme metodu üzerine kurulmuş sanat aktiviteleri ile geliştirilmektedir.
  Farklı materyaller ile sürdürülen sanat aktiviteleri ince motor becerilerinin gelişimine destek olurken aynı zamanda sanata karşı ilgi ve estetik farkındalık da geliştirmektedir. Sanat programı içeriğinde yer alan yoğurma maddelerine şekil verme, boyama, artık malzemeler ile yapılan yaratıcı etkinlikler, yırtma-yapıştırma, temel çizim aktiviteleri, müzik ve hayali oyunlar ile zenginleştirilir. Çocuğunuzun hayal dünyasını beslerken aynı zamanda kendilerine olan güvenlerini arttırmayı hedeflemektedir.

Oyun Sandığı

Oyun Sandığı etkinliğiyle çocuklar güne eğlenerek başlıyorlar.
Sandıktan seçtikleri oyunları keyifle oynayarak eğleniyorlar. Sandığımızın içinde birbirinden renkli grup oyunları var.

Yoga Atölyesi

Yoga, sinir ve salgı bezlerini harekete geçiriyor. Omurgayı, şekillenmeye başladığı bu dönemde biçimlendirmeye ve sağlamlaştırmaya yarıyor. Vücuda denge ve kuvvet kazandırıyor. Esneklik kazanarak hem fiziksel aktivitelere kolaylıkla adapte olmayı sağlıyor hem de sakatlanmaları engelliyor. Konsantrasyon ve odaklanma özelliklerini geliştiriyor. Özdisiplinin öğrenilmesini sağlıyor ve çocuklar bunu yoga aşamalarında öğrendikten sonra yaşamının her yerinde kullanmaya başlıyor.

El Sanatları Atölyesi

El Sanatları Atölyesi’nin çocukların el becerilerinin, dikkat, konsantrasyon ve ince motor becerilerinin gelişmesinde katkısı çok yüksek. Onlara farklı malzemelerle tanışıp kullanma, basit nakış tekniklerini ve araçlarını öğrenme, hayal gücünü kullanarak desen oluşturma olanağı sunuyor. Çocuklar kendi yaş grupları içinde yardımlaşmanın ve kendi elleriyle bir ürün oluşturmanın keyfini çıkarıyor.

Eğlenceli Bilim

4-12 yaş arasındaki çocuklar, yaş seviyelerine ve Türk eğitim programına uyarlanmış programlarımızla; elektriğin olağanüstü serüvenini, hayvanların dünyasını, mutfaklarının aslında bir laboratuvar olduğunu, beş duyumuzla neler yapılabildiğini, küçük doğa olaylarının nasıl yaratılabildiğini, küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine duyarlılık geliştirilmesi gerektiğini eğlenerek, her birinin aktif katıldığı deneylerle yaşayarak öğreniyorlar.

Ağaçlar Canlanıyor Ahşap Atölyesi

Doğal malzeme olması nedeniyle ahşap, çocuklar için en heyecan verici materyallerden biridir. Çünkü doğallığı yanında içinde canlılık taşır. Ahşap Atölyesi’nde çocuklar yarı yapılandırılmış malzemeyi alarak, çocuklar için özel tasarlanmış çok güvenli makinelerle tornalama, kesme, delme, rende, zımpara ve diğer marangozluk tekniklerini kullanarak çalışıyor, yapılandırılmamış doğal ahşap malzemeyle ise farklı tasarımlar yapıyor.

Minik Bahçıvanlar

Bu çalışmayla çocuklar bahçıvanlık mesleğini daha yakından tanıyorlar. Bir tohumun nasıl ekileceği, nasıl büyütüleceği gibi bahçıvanlık mesleğine dair bilgiler öğreniyorlar. Tohum ektikleri saksıları evlerine götürüp, kendi bitkilerini yetiştirmeyi deneyimliyorlar.

Mind Lab

Mind Lab, düşünce oyunlarını kullanarak çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini ve buna bağlı olarak da yaşam becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim metodudur. Dünya genelinde, 35’i aşkın ülkede, 20 yıldan bu yana uygulanmakta olan Mind Lab, her yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Mind Lab yönteminde eğitim aracı olarak, eğitimciler tarafından geliştirilmiş 300’ü aşkın “Düşünce Oyunu” kullanılıyor.

Davulumdan Masallar

Davulumdan Masallar; masal anlatıcısının anlattığı masala müziklerle eşlik etmeyi ve etkileşimli bir biçimde çocukları oyunlara ve müziklere katmayı içeren performans odaklı bir çalışmadır. Bu çalışmayla çocuklar oyun kurmayı öğreniyor, etkileşimli bir çalışmada bulunmayı deneyimliyor; dil, müzik, ritim ve devinim yetisini geliştiriyor ve hayal gücünün sınırlarını keşfediyor.

Bana Bir Masal Anlat Masal Anlatısı

Masal Anlatıcısı; kelimeleri, bedeni, sesi ve sessizliği kullanarak masalın imajlarını “boşluğa” çiziyor. Çocuk, “boşluktaki” bu imajları kendi hayal dünyasının sınırlarında yeniden oluşturuyor. Bu sayede masal dinleyen çocuğun hayal dünyası, beynindeki duyu ve duygu merkezleri aktifleşiyor. Çocuk, zamanı unutuyor, nefes dahi almadan masalın dünyasında yaşamaya başlıyor. Bu etkinlik kapsamında; Masal Anlatıcıları eşliğinde çocuklara dünya masalları anlatılıyor. Daha sonra, anlatılan masaldan yola çıkarak, çocuklarla oyunlar oynayıp, çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Yaratıcı Okuma Atölyesi

Bu atölye çalışmasında çocuklar bir öykü dinliyorlar. Öyküdeki karakterler, nesneler ve temalarla ilgili oyunlar oynuyor, canlandırmalar yapıyor; devinim ve resim çalışmalarıyla öyküyü genişleterek kendi yorumlarını sunuyorlar.