Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Sanat Programları: Estetik, Duygusal, Entelektüel ve Sosyal Gelişim

Sanat Programları: Estetik, Duygusal, Entelektüel ve Sosyal Gelişim

Sanat programımız, öğrencilerimizin yaşamları boyunca sanatın yaratıcı, etkileyici ve duyarlı süreçlerine katılmalarını sağlama ve teşvik etme vizyonuyla şekillenir. Program dans, drama, müzik ve görsel sanatlar eğitim programları için bir çerçeve çizer. Sanat eğitimi; kişinin estetik, duygusal, entelektüel ve sosyal gelişimi için esas olup öğrencilere, bilme, yapma, yaşama ve küresel dünyaya ait olmanın benzersiz yollarını sunar. Aynı zamanda yaratıcılığın ve hayal gücünün gelişiminde önemli rol oynar. Programın yapısı, hem sanat eğitiminin genel kazanımlarını tanımlar; hem de müzik ve görsel sanatlar programlarını üç başlık altında inceler.

Yaratma, Yapma ve Sunma/Yaratıcılık, Uygulama ve Sunma

Öğrenciler; kendi düşüncelerini keşfetmek, geliştirmek ve ifade etmek için sanatsal süreç, beceri, dil ve yöntemleri kullanır. Farklı hedeflere yönelik ortak ve bağımsız ürünler çıkarır ve bunları sunarlar.

Zaman, Mekan ve Toplum Konularının Anlaşılması ve İlişkilendirilmesi

Öğrenciler sanat aracılığıyla kültürlerini yansıtma ve yaratıcılık alanında kullanmada sanatın rolüne yönelik eleştirel farkındalık kazanırlar. Yerel ve küresel bağlamlarda bireylerin sanata olan katkılarına saygı gösterir ve sanatın insan deneyimi ve ifadesinin bir kaydı olarak değerlendirirler. Bu bağlamda sanat, toplum ve çevre arasındaki ilişkileri incelerler.

Algılama, Yansıtma ve Cevap Vermek/Algılamak, Yansıtmak ve Yorumlamak

Öğrenciler, kendilerinin ve diğerlerinin etkileyici çalışmalarını yansıtmak ve bunları yorumlamak için eleştirel düşünme ve problem çözme stratejilerini uygularlar. Bunun yanında özgün ve etkileyici çalışmaların ortaya çıkmasında ve yorumlanmasında teknolojinin rolünü bilirler.