Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Yabancı Dil: İngilizce & Fransızca

Yabancı Dil: İngilizce & Fransızca

İlkokulumuzda çocuklarımız İngilizce ve Fransızcayı yaşayarak, oyunlar oynayarak, eğlenerek günün her anında öğreniyor; çünkü öğrenmek onlar için çocuk oyuncağı… Heyecanlı, öğrenmeye meraklı, kıpır kıpır miniklerimiz, sınıf içi ve sınıf dışı oyunlarla, zengin eğitim materyali ve başarısı uluslararası olarak da kanıtlanmış yöntemlerle, uzman eğitim kadromuz ve native öğretmenlerimizle her iki dili doğallıkla öğreniyor.
Öğrenme yeteneğinin yüzde 50’si yaşamın ilk yıllarında oluşur.

Okul Öncesi ve yabancı dil eğitimi işte bu yüzden bu çağda çok önemlidir. ‘Erken çocukluk’ adı verilen 0-6 yaş arası dönem, çocuğun tüm alanlarda en hızlı geliştiği, (bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel) büyüdüğü ve çevresinden en çok etkilendiği dönemdir. Bu yaşlardaki deneyimler beynin gelişimi için de belirleyicidir. İşte erken çocukluk eğitimi, insan gelişiminin en önemli devresinde bu imkânı sağlar. Çocukların gelişime bu derece açık oldukları bir dönemde, onlara farklı öğrenme fırsatları sunmak, güçlü yönlerini ve desteğe daha çok ihtiyaç duydukları alanları takip etmek ve gelişimlerini bu bilinçle desteklemek gerekir.

Birçok bilimsel araştırmaya göre, yabancı dil öğretimi okul öncesi dönemde, öğretmenlerin çocuğun öğrenme isteğini ve yeteneğini en üst düzeye çıkarabileceği dönemde başlamalıdır. Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlayan çocuklar, dilde yüksek seviyede bir genel yeterlik kazanırlar. İkinci bir dil bilenlerin iletişim kabiliyetleri gelişmekte, bilişsel gelişimleri daha iyi seyretmekte ve iki dil bilenler zengin bir kültürel farkındalık kazanarak daha iyi iş imkânlarına sahip olmaktadırlar.