Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Industry 4.0

Industry 4.0 North America

Sanayi 4.0 dünyada şu şekilde gelişti:

I. Sanayi Devrimi: 1780’li yıllarda, buhar makinasının icadı ve makine gücü ile üretim

II. Sanayi Devrimi: 1870’li yıllarda elektriğin icadı ve seri üretim

III. Sanayi Devrimi: 1970’li yıllarda ilk bilgisayarların icadı ve üretimde otomasyonun devreyi girmesi

VI. Sanayi Devrimi: 2010’lü yılların başında, nesnelerin ve hizmetlerin interneti ile üretim hayatına siber-fiziksel ortamların hakim olması

Günümüzde tüm dünya Endüstri 4.0 devriminin içinden geçiyor. İnternetin üretim süreçlerine her geçen gün daha fazla hakim olması ile yaygınlaşacağı öngörülen endüstri 4.0, üretim süreçlerinin siber-fiziksel ve otonom bir hal almasına sebep olacak.

Okulumuzda Industry 4.0 North America Kanada ve Amerika’nın uluslararası teknoloji firmaları ile işbirliğini kapsamaktadır. Bu işbirliği çerçevesinde öğrencilerimiz:

* Eleştirel düşünme ve problem çözme

* Ağlar genelinde iş birliği yapmak ve etki yaratarak öncülük etmek

* Hız ve uyum

* Girişkenlik ve girişimcilik

* Etkili sözlü ve yazılı iletişim

* Bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme

* Merak ve hayal gücü

becerilerine hakim olacaklardır.

Industry 4.0 North America işbirliği çerçevesinde okulumuzda kodlama derslerinin yanı sıra AI ( artificial intelligence – Yapay Zeka ), IoT ( Nesnelerin interneti – Internet of Things ) konularında da eğitim alma fırsatlarına sahip olacaklar.

College Counseling: Yurtdışı Üniversite Danışmanlık
College Counseling: Yurtdışı Üniversite Danışmanlık

Her bir öğrencimiz ile ilgilen College Counselling ofisimiz, öğrencimizin en üst üniversitelere kayıt ve kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesi için işlem adımlarını Smart Coaching sistemi ile oluşturu

Organik Yaşam

Sağlıklı beslenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini doğrudan etkilediğini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden tüm b...

Organik Yaşam