Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Inquiry Based Learning

Inquiry Based Learning

Türkçe’ye Sorgulama Temelli Öğrenme olarak tercüme edilen “Inquiry Based Learning” kavramı, öğrencide kalıcı ve etkin öğrenmenin sağlanması amacıyla kullanılan bir eğitim modelidir.

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli’nde öğrenciler, kendilerine sunulan bilgileri sorgular. Böylelikle öğrenci, sunulan bilgi ile ilgili bir neden-sonuç ilişkisi kurar. Neden-sonuç ilişkisi ardından elde edilen bilgi, öğrencinin zihninde kalıcı öğrenmeye dönüşür.

Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli Kanada, Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerde uygulanan dünya çapındaki eğitim sistemlerine de temel oluşturmaktadır.
Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, anaokulundan liseye kadar okulumuzun tüm kademelerinde etkin bir şekilde uygulanmaktadır.