Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

İstanbul’da İngilizce ve Fransızca Eğitim Veren Özel Anaokullarımızla Florya, Bağdat Caddesi ve Ulus Kampüslerimizdeyiz

İyi hazırlanmış ve planlanmış okul öncesi eğitim, çocukların temel gelişimini derinden etkilemektedir. Genç yaşta kazanılan farkındalık daha sonraki yaşlarda ortaya çıkacak karakter özelliklerini belirler. İstanbul’da İngilizce ve Fransızca eğitim veren Florya, Bağdat Caddesi ve Ulus kampüslerine sahip özel okullarımız anaokulu alanında kendi alanlarında uzman eğitmenlerle çalışmakta, Kanada ve Türk Eğitim Sistemleri arasında uyumlu bir yapı oluşturmakta ve iki ülkenin eğilimlerini bir araya getirerek nitelikli gelişim yaklaşımını sürdürmektedir. Okul öncesi eğitim programları arasında kurduğumuz söz konusu denge en başta öğrencilerin kendilerini en iyi biçimde ortaya koymalarını ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini temellendirmektedir. Bunun nedeni, Türk ve Kanada müfredatlarını karşılaştırarak iki eğitim sistemi arasındaki en iyi nitelikleri alarak ilerlemeyi hedefleyen özgün müfredatımızın etkili sonuçlarını açıkça görmemizdir.

 

Okul öncesi dönem ya da anaokulu dediğimiz aşama, çocuklarının fiziksel ve zihinsel gelişimini çeşitli aktivitelerle desteklerken, aynı zamanda uzmanlar tarafından özellikle erken yaşlarda başlanması tavsiye edilen dil öğrenme süreçlerini de en etkin biçimde yönetmektedir. Çünkü dili erken yaşta öğrenmek ve farklı kavramlarla kendini ifade etmek, beyin gelişimini olumlu yönde etkilemekte; aynı zamanda, çok kültürlü, çok uluslu ve çok dilli eğitim ortamımızda, öğrenciler kendileri gibi olan ve farklılıklarını korumaları desteklenen diğer çocuklarla paylaşım ortamına girmekte ve bu paylaşım onların kendilerine olan saygılarını nitelendirmektedir. Çember zamanı, düşünme-sorgulama zamanı, hikaye dinleme, tekerlemeler, kukla aktiviteleri dahil dil etkinlikleri, sanat ve yaratıcı etkinlikler, müzik ve ritim, fiziksel aktiviteler, bireysel ve grup oyunları, açık hava etkinlikleri, fen ve matematik, ayrıca yaratıcı drama, dans Orff ve öğrencilerin yaşam yönlerini destekleyen görsel sanatlar üzerine etkinlikler programlarımızın vazgeçilmez parçalarıdır. Zengin bir çocuk edebiyatı listesine sahip olan okul öncesi programı, öğrenme hevesini tetiklemektedir. Okul öncesi çocuklarımız Fransızca’yı 5 yaşında ikinci bir yabancı dil olarak öğrenmeye başlamaktadır.

 

Eğitim modellerinin okul öncesi eğitimdeki önemini bilerek, eğitimcilere ve öğrenci merkezli yaklaşımlara yatırım yapmakta ve eğitime olan tutkumuzla yeni ufukların peşine düşmeye İstanbul’da eğitim veren kampüslerimizde devam ediyoruz. Öğrenmenin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığına, her zaman gelişen ve çevresine yayılan bir yapı sunduğuna inanıyoruz.