Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Neden Farklıyız?

Neden Farklıyız?

Uluslararası Standartlarda Eğitim

Okulumuzun yaptığı uzun çalışmalar sonrasında öğrencilerimiz uluslararası standartlarda eğitim almakta, derslerini gelecek yüzyılın eğitim modelinde üstün kazanımlarla almakta, dilerse eğitimine yurt dışında devam edebilmektedir. Çok dilli ve çok kültürlü bir ortamda gelişen çocuğunuz, 21. yüzyıl yetkinlikleri kazanmış, milletine ve ülkemizin değerlerine göre yetişir aynı zamanda tüm dünyaya ayak uydurabilen bir birey olarak yetişiyor. Çok iyi derecede İngilizce ve de Fransızca öğrenerek üniversiteye ve iş hayatına hızlı bir şekilde hazırlanıyor.

İleri Düzeyde İngilizce ve Fransızca

Öğrencilerimiz lise boyunca tüm dersleri İngilizce olarak alırlar. İlave olarak ikinci dil Fransızca eğitimi alırlar. İngilizcesi yeterli olmayan öğrencilerimiz için yaz aylarında ve hafta sonlarında İngilizce destek programları CELPA sistemi ile yapılmaktadır

Türkiye’den Dünyanın Uluslararası Üniversitelerine Uzanan Akademik Bir Yaşam

Öğrencilerimiz gelecek kaygısı olmadan Türkiye’de ve tüm dünyada geçerli akredite diploma ile üniversiteye dünyanın her yerinde kolayca devam edebilir.

Tüm Dünyada Geçerli Akredite Bir Diploma

PISA sıralamalarında ilk ondaki Kanada Eğitim Sistemi ile eğitim veren okullardan mezunların oluşturduğu çok kültürlü, çok dilli ve çok disiplinli global bir ağın parçası olma avantajı ile dünyanın her yerinde iş bulma imkanına sahip oluyor.

Sarmal Yaklaşım(SRP) ile Akademik Performansın En Üst Düzeye Ulaşması

Öğrenmede Sarmal Yaklaşım, ders programında derinleşen zorluk seviyeleriyle paralel olarak ana kavramlardan oluşan bir ders programının tasarlanması ve bu kavramların sürekli tekrar edilmesini ifade eden bir eğitim yaklaşımıdır. Yeni kavramlar artan zorluk derecesine kademelendirilerek öğretilir ve öğrencilerin o konuda git gide daha derin bilgi edinmeleri sağlanır. Öğrenme süreci uzatılarak, o konuda uzmanlık sağlanana dek kavramlar yinelenerek öğretilir.

Türkiye’de sadece okullarımızda uygulanan SRP sistemi ile öğrencilerimiz akademik performanslarının en üst noktalarına çıkmakta ve aynı zamanda üniversite hayatlarında aldıkları eğitimi kullanarak daha üst bir akademik düzeye ulaşabilmektedirler.

Öğrenci Merkezli Bir Eğitim

Öğrenci Merkezli Eğitim; öğrenciyi öğrenme sürecinin öznesi olarak görür. Okuldaki ve sınıftaki tüm öğrenme ortamları öğrencinin etkin öğrenebilmesi amacıyla tasarlanır. Öğrenci tüm eğitim öğretim süreçlerinde oldukça aktiftir.

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı temel alan etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi sonucu derslerde aktif olan öğrenciler,

• Merak uyandırma

• Planlama

• Araştırma ve keşfetme

• Çözümleme ve derinleştirme

• Paylaşma ve yaşantıya uygulama

becerilerini edinerek yaşamlarının her aşamasında bilgiyi kullanma becerisi kazanırlar.

Öğrenci Merkezli Eğitim, tüm okullarımızda ve öğrenme ortamlarımızda ilke olarak belirlediğimiz eğitim öğretim yaklaşımımızdır. Bu sayede öğrencilerimiz, onlara sunulan bilgi ve becerileri kalıcı olarak öğrenme fırsatı bulurlar.

Türkiye’deki üniversitelere hazırlık destek programları

Öğrencilerimiz Türkiye’de seçkin üniversitelere yerleşebilecek güçlü bir eğitim alıyor.

Organik Beslenen, Ekolojik Yaşamı Benimseyen Öğrenciler

Okullarımızda öğrenciler her gün taze pişen, tamamen organik ve mevsimlik sebzelerden hazırlanan gıdalarla besleniyorlar. Elbette ekolojik ve Organik Yaşam sadece beslenme ile sınırlı kalmıyor. Okulun dekorasyonunda ve eğitim ekipmanlarında doğal ağırlıklı malzemeler kullanılarak, çocukları doğa ile iç içe faaliyetlere yönlendirerek, çevreye duyarlı bireyler olmalarını sağlayacak bilinç aşılanarak öğrencilerin ekolojik ve doğal yaşamı içselleştirmeleri sağlanıyor.

Exchange Year

Öğrenciler bir ya da daha fazla akademik yıllarını Kanada, Amerika, İngiltere veya Fransa’da okuyabilir, yurt dışında ve Türkiye’de aldıkları derslerin kazanımları eşleştirilerek ders içeriklerini kaybetmemeleri ve mevcut derslerin devamındaki dersleri almaları sağlanır. Öğrencilerimiz, exchange programlarına katılarak kendi ayakları üzerinde durabilen, vizyoner bireyler olarak yetişmektedirler.

Değerler Eğitimi

Öğrencilerimizin hayat boyu gelişimi ve öğrenimi için sağlam bir temel sağlayacak olan kendine güven duygusu, olumlu tutumlar ve sosyal davranış sorumluluğunu geliştirmek öncelikli değerlerimizdir. Okulumuzun misyonu, öğrencilerimizin potansiyellerinin tamamına ulaşabilecekleri canlı bir öğrenme ortamı yaratmaktır. Öğrencimizin öğrenme ile ilgili tüm ihtiyaçlarını okulda karşılaması eğitim modelimizin temelidir. Felsefesi ise şu değerlerle açıklanabilir:

Demokratik Yaşam

Kaynaştırma / Katılımcı Olma

Adalet Duygusu

Özen / Severek Yapmak

Önemsemek

Kendine Özgülük

Bağımsızlık

Yaşama ve Öğrenme Arzusu

İnsan İlişkileri / İletişim

Hayal Gücü / Yaratıcılık / Oyun

Güzelduyu / Estetik

Toplum ve Çevre Bilinci

Saygı

Sosyal Sorumluluk Bilinci

Çift Dilli Eğitim

Çift dilli eğitim sistemi çocuğun zekâ gelişimi, sağlıklı iletişim kurması ve farklı bakış açıları geliştirmesine katkılar sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz; anaokulundan başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lisedeki tüm ana dersleri Türkçe ve İngilizce/Fransızca olarak iki dilde öğrenmektedirler.

Industry 4.0

Industry 4.0 North America işbirliği çerçevesinde okulumuzda kodlama derslerinin yanı sıra AI ( artificial intelligence – Yapay Zeka ), IoT ( Nesnelerin interneti – Internet of Things ) ve AR ( Augmented Reality ) konularında da eğitim alma fırsatlarına sahip olacaklar.

Kulüpler ve Sosyal Faaliyetler

Klüp ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılan öğrencilerimizin fikirlerine ve farklı bakış açılarına saygı duyan okulumuz, faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni hedeflerin konulması konularındaki görüşlerini dinler, saygı duyar ve uygulamaya koyar.

Uluslararası Projeler

Okulumuzda öğrencilerimiz başta Kanada ve Amerika ile olmak üzere uluslararası projelere katılırlar. Bu projelerdeki en önemli avantajları dil yetkinlikleri ve dünyanın en ilerideki eğitim programının uygulanması ile elde ettikleri kazanımlardır.Öğrencilerimiz her zaman uluslararası bir network içinde akranları ile bilgilerini paylaşırlar ve çalışırlar. Bu projelerde çalışırken online sınıflar ile Kanada’daki okullarla birebir temas ederler ve konularındaki güncel gelişmeleri takip edebilirler. Aynı zamanda bir başka ülkede olan teknoloj ve bilim alanındaki son gelişmeleri takip edebilirler.

College Counseling - Üniversite Danışmanlığı

Bir üniversiteyi veya üniversiteyi seçmek, okumak için bir yer seçmekten daha fazlasıdır, hedeflere ulaşmak için önemli bir adımdır. Okulumuz öğrencilere ve ailelerine yardımcı olacak kapsamlı bir danışmanlık programı oluşturmuştur ve Smart Coaching ® sistemi ile üniversite hedefine rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

Eğitim Destek Programları

Türkiye’deki Üniversiteler ile Yurtdışındaki Üniversitelere hafta içi ve hafta sonu destek programları, Fransızca ve İngilizce ‘nizi geliştirmeniz ve mükemmel hale getirmeniz için haftasonu destek programları ve talep edebileceğiniz daha fazlaları okulumuzda öğrencilerimize sunulmaktadır.