Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Neden Farklıyız?

Neden Farklıyız?

 • İleri Düzeyde İngilizce ve Fransızca

  Öğrencilerimiz lise boyunca tüm dersleri İngilizce olarak alırlar. İlave olarak ikinci dil Fransızca eğitimi alırlar. İngilizcesi yeterli olmayan öğrencilerimiz için yaz aylarında ve hafta sonlarında İngilizce destek programları CELPA sistemi ile yapılmaktadır

 • Akademik Ay

  Öğrenciler bir akademik aylarını Kanada, Amerika, İngiltere veya Fransa’da okuyabilir, yurt dışında ve Türkiye’de aldıkları derslerin kazanımları eşleştirilerek ders içeriklerini kaybetmemeleri ve mevcut derslerin devamındaki dersleri almaları sağlanır. Öğrencilerimiz, exchange programlarına katılarak kendi ayakları üzerinde durabilen, vizyoner bireyler olarak yetişmektedirler.

 • Uluslararası Standartlarda Eğitim

  Çok dilli ve çok kültürlü bir ortamda gelişen çocuğunuz, 21. yüzyıl yetkinlikleri kazanmış, tüm dünyaya ayak uydurabilen bir birey olarak yetişiyor. B2 derecesinde Fransızca öğrenerek liseye hızlı bir şekilde hazırlanıyor.

 • Sarmal Yaklaşım(SRP) ile Akademik Performansın En Üst Düzeye Ulaşması

  Öğrenmede Sarmal Yaklaşım, ders programında derinleşen zorluk seviyeleriyle paralel olarak ana kavramlardan oluşan bir ders programının tasarlanması ve bu kavramların sürekli tekrar edilmesini ifade eden bir eğitim yaklaşımıdır. Yeni kavramlar artan zorluk derecesine kademelendirilerek öğretilir ve öğrencilerin o konuda git gide daha derin bilgi edinmeleri sağlanır. Öğrenme süreci uzatılarak, o konuda uzmanlık sağlanana dek kavramlar yinelenerek öğretilir.

  Türkiye’de sadece okullarımızda uygulanan SRP sistemi ile öğrencilerimiz akademik performanslarının en üst noktalarına çıkmakta ve aynı zamanda üniversite hayatlarında aldıkları eğitimi kullanarak daha üst bir akademik düzeye ulaşabilmektedirler.

 • Türkiye Okullar Destek Programı

  Öğrencilerimiz hafta sonları Türkiye Liseleri Destek Programı ‘na katılabilirler. Türkiye’deki Liseleri hazırlık okullarımızda 8. sınıfları kapsar. SPR eğitim sistemi ve S | R | A sürekli değerlendirme sistemi ile birlikte öğrencilerimiz Türkiye’de tercih ettikleri okullar arasında en iyi yerleri kazanacaklardır.

 • Öğrenci Merkezli Bir Eğitim

  Öğrenci Merkezli Eğitim; öğrenciyi öğrenme sürecinin öznesi olarak görür. Okuldaki ve sınıftaki tüm öğrenme ortamları öğrencinin etkin öğrenebilmesi amacıyla tasarlanır. Öğrenci tüm eğitim öğretim süreçlerinde oldukça aktiftir.

  Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı temel alan etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi sonucu derslerde aktif olan öğrenciler,

  • Merak uyandırma

  • Planlama

  • Araştırma ve keşfetme

  • Çözümleme ve derinleştirme

  • Paylaşma ve yaşantıya uygulama

  becerilerini edinerek yaşamlarının her aşamasında bilgiyi kullanma becerisi kazanırlar.

  Öğrenci Merkezli Eğitim, tüm okullarımızda ve öğrenme ortamlarımızda ilke olarak belirlediğimiz eğitim öğretim yaklaşımımızdır. Bu sayede öğrencilerimiz, onlara sunulan bilgi ve becerileri kalıcı olarak öğrenme fırsatı bulurlar.

 • Onaylı Uzman Öğretmenler

  Okullarımızda çalışan tüm öğretmenlerimizin, alanlarında uzman diplomalı ögretmenler olması birinci önceliğimizdir. Kadromuzun dil eğitimi ve akademik alanlardaki uzmanlığı ile eğitimcilikte sahip oldukları deneyim, hem Türk hem de Kanadalı direktörler tarafından dikkatlice degerlendirilen kriterlerdir.

 • Uluslararası Projeler

  Okulumuzda öğrencilerimiz başta Kanada ve Amerika ile olmak üzere uluslararası projelere katılırlar. Bu projelerdeki en önemli avantajları dil yetkinlikleri ve dünyanın en ilerideki eğitim programının uygulanması ile elde ettikleri kazanımlardır. Öğrencilerimiz her zaman uluslararası bir network içinde akranları ile bilgilerini paylaşırlar ve çalışırlar. Bu projelerde çalışırken online sınıflar ile Kanada’daki okullarla birebir temas ederler ve konularındaki güncel gelişmeleri takip edebilirler. Aynı zamanda bir başka ülkede olan teknoloji ve bilim alanındaki son gelişmeleri takip edebilirler.

 • Değerler Eğitimi

  Öğrencilerimizin hayat boyu gelişimi ve öğrenimi için sağlam bir temel sağlayacak olan kendine güven duygusu, olumlu tutumlar ve sosyal davranış sorumluluğunu geliştirmek öncelikli değerlerimizdir. Okulumuzun misyonu, öğrencilerimizin potansiyellerinin tamamına ulaşabilecekleri canlı bir öğrenme ortamı yaratmaktır. Öğrencimizin öğrenme ile ilgili tüm ihtiyaçlarını okulda karşılaması eğitim modelimizin temelidir. Felsefesi ise şu değerlerle açıklanabilir:

  Demokratik Yaşam

  Kaynaştırma / Katılımcı Olma

  Adalet Duygusu

  Özen / Severek Yapmak

  Önemsemek

  Kendine Özgülük

  Bağımsızlık

  Yaşama ve Öğrenme Arzusu

  İnsan İlişkileri / İletişim

  Hayal Gücü / Yaratıcılık / Oyun

  Güzelduyu / Estetik

  Toplum ve Çevre Bilinci

  Saygı

  Sosyal Sorumluluk Bilinci

 • Çift Dilli Eğitim

  Çift dilli eğitim sistemi çocuğun zekâ gelişimi, sağlıklı iletişim kurması ve farklı bakış açıları geliştirmesine katkılar sağlamaktadır.

  Öğrencilerimiz; anaokulundan başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lisedeki tüm ana dersleri Türkçe ve İngilizce/Fransızca olarak iki dilde öğrenmektedirler.

 • Kulüpler ve Sosyal Faaliyetler

  Kulüp ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılan öğrencilerimizin fikirlerine ve farklı bakış açılarına saygı duyan okulumuz, faaliyetlerin geliştirilmesi ve yeni hedeflerin konulması konularındaki görüşlerini dinler, saygı duyar ve uygulamaya koyar.

 • Organik Beslenen, Ekolojik Yaşamı Benimseyen Öğrenciler

  Okullarımızda öğrenciler her gün taze pişen, tamamen organik ve mevsimlik sebzelerden hazırlanan gıdalarla besleniyorlar. Elbette ekolojik ve Organik Yaşam sadece beslenme ile sınırlı kalmıyor. Okulun dekorasyonunda ve eğitim ekipmanlarında doğal ağırlıklı malzemeler kullanılarak, çocukları doğa ile iç içe faaliyetlere yönlendirerek, çevreye duyarlı bireyler olmalarını sağlayacak bilinç aşılanarak öğrencilerin ekolojik ve doğal yaşamı içselleştirmeleri sağlanıyor.

Eğitim Programımız
Eğitim Programımız

Pisa, Akademik, Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi

Kulüpler ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Okulumuzda; öğrencilerin yaş gruplarına ve gelişim düzeylerine uygun ve spordan sanata çok geniş bir yelpazeye yayılmış,...

Kulüpler ve Sosyal Sorumluluk Projeleri