Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Öğreniyoruz

Öğreniyoruz

Öğrenme Sistemleri

Dünyanın önde gelen ülkelerinin eğitimdeki başarısını Türkiye’ye taşıyoruz. Dünya genelinde en başarılı eğitime sahip ülkeler sıralamasında kendine ilk üçte yer edinen eğitim modellerinin, öğretmenlere yapılan yatırımın ve öğrenciyi merkeze almanın sağladığı sonuçları ortaya koyan bir eğitim anlayışına sahibiz. Çocuğun, duygusal, fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak bir bütün olarak ele alındığı, öğrenme sürecinin de tüm bu bileşenler üzerinden yürütüldüğü sistem, öğrenmeyi okul ortamı ile sınırlamıyor.

Yabancı Dil

Okulumuzda çocuklarımız İngilizce ve Fransızcayı yaşayarak, yaparak, oynayarak, eğlenerek kısacası günün her anında öğreniyor. Çünkü öğrenmek onlar için çocuk oyuncağı…

Heyecanlı, öğrenmeye meraklı, kıpır kıpır miniklerimiz, sınıf içi ve sınıf dışı oyunlarla, zengin eğitim materyali ve başarısı uluslararası olarak da kanıtlanmış yöntemlerle, uzman eğitim kadromuz ve Kanadalı öğretmenlerimizle her iki dili doğallıkla öğreniyor.

Yaş Grupları

Anaokulumuza 3-6 yaş arasındaki çocuklar kabul ediliyor. 3 yaş grubunda hedefimiz, çocuğun İngilizce yönergeleri anlayabilmesi, basit cümleler kurabilmesi, sorular sorabilmesi, bir hikayeyi dinleyebilmesi, şarkı söyleyebilmesi, renk ve şekillerle tanışması. Sonraki grupta, yani 4 yaşındaki çocuklarımızın ise duygu ve düşüncelerini İngilizce kolayca ifade edebilmesini, var olan kelime dağarcığını genişletmesini, İngilizceyi grup tartışmalarına katılabilecek kadar rahat kullanabilmesini hedefliyoruz.

Bunların yanı sıra bu yaş çocuğunun sayıları tanıması, 10’a kadar sayması, nesneleri, şekilleri ve renkleri tanıyıp isimlendirebilmesi, sınıflandırabilmesi ve sıralayabilmesi de onlara kazandırdığımız beceriler arasında.

5 yaş grubunda ise İngilizce dilini konuşmada kendine güvenini geliştirmenin yanı sıra çocuklarımızın okuma-yazma öncesi becerileri kazanmasını amaçlıyoruz. Ayrıca harfleri ve harflerin seslerini tanıyabilmeleri tanıyabilmesi, birleşmiş ses gruplarının kelimeleri oluşturduğunu anlayabilmesi, bir hikayeyi anlatabilmesi, hikayede olabilecekleri tahmin edebilmesini de hedefliyoruz.

5-6 yaş grubunda hedeflerimiz ise çocuklarımızın İngilizceyi konuşabilmelerinin yanı sıra harfleri ayırabilme, yazma kurallarını öğrenebilme, okuyabilme, okuduğunu anlayabilme ve dinleyebilme becerilerini kazanması.

Ayrıca, bu yaş grubu çocuklarımız duygu ve düşüncelerini İngilizce olarak akıcı ve rahat ifade edebilir, tartışma başlatabilir ya da süregiden bir konuya katkıda bulunabilir.

Çocuklarımız, İngilizce bilgilerini yıl boyunca işlenen konular yoluyla geliştiriyor. Bunların yanı sıra tüm yaş gruplarında İngilizce, fen, doğa ve sosyal bilimler çalışmalarıyla destekleniyor. Öğrendikleri İngilizce de hayatın her alanını kapsıyor. Yani bizim çocuklarımız basit cümleleri İngilizce olarak yazabilir, tek/çift sayıları tanıyabilir, toplama ve çıkarma işlemlerini anlayabilir, uygun çözüm yollarını seçebilir, iki ve üç boyutlu şekilleri isimlendirip farklarını tanımlayabilir.