Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Parent as Partners

Parent as Partners

Akademik kadromuz ve tüm çalışanlarımız, çocuklarımızın en iyi eğitim olanaklarıyla buluşabilmeleri için velilerimizle ortak bir çalışma yürütmeyi öncelikleri kılar. Eğitimciler ve anne babalar birlikte çalıştıklarında oluşan güven ve dayanışma hissini önemsiyoruz. Anne – babaları, çocuklarının eğitimlerinde aktif rol almaları için teşvik ediyoruz. Ailelerin çalışma düzenleri ve hayat tarzlarına uygun katkı sunabilecekleri yöntemleri birlikte geliştiriyoruz ve çeşitlendiriyoruz.

Bu çerçevede okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere anaokul, ilkokul, ortaokul ve lisede okul aile birliklerimiz bulunur.

Bunun yanı sıra Kanada, Amerika, İngiltere ve Fransa olmak üzere yurt dışından okulumuza gelen üniversite temsilcilerinin velilerimizle görüşmelerini de Okul Aile Birliğimiz organize eder. Okul aile birliklerimiz okul yaşamını zenginleştirmek ve topluluk ruhunu güçlendirmekte değerli ve önemli bir katkı sağlar.

Yabancı Dil: İngilizce & Fransızca
Yabancı Dil: İngilizce & Fransızca

Erken yaş döneminde ve okul öncesi çağındaki çocukların dil edinim hızı, çocuğun öğrenme ortamındaki etkenlere bağlıdır.

Nitelikli Öğretmen

Inquiry base learning’de delivery methodology ve classroom management konusunda aldıkları eğitimci eğitimleriyle sürekli...

Nitelikli Öğretmen