Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Okulumuzda, önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımını esas alan kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik(PDR) programı uygulanmaktadır. PDR birimimiz; okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar öğrenci gelişimi ‘kişisel, eğitsel, mesleki’ gelişim temel alınarak her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.
PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

Amaçlarmız
* Duygusal olgunluk kazanma
* Kendini kabul etme
* İlgi ve Yetenekleri tanıma
* Sosyal ilgi ve ait olma duygusunu geliştirme
* Kendi yaşantısı ile ilgili sorumluluk alabilme
* Akademik başarı için gerekli motivasyona sahip olma
* Problem çözme ve karar verme becerisi kazanma

Rehberlik Birimi Tarafından Yapılan Calışmalar:

Tanıma Çalışmaları
Her sınıf seviyesi için farklı hazırlanmış olan, öğrencilerimizi tanımaya yönelik çalışmalar ile öğrencilerin gelişim alanlarında güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönleri belirlenir. Bu çalışmamız, okula uyum sürecindeki öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir ve yapılan görüşme sonucunda anne-baba ve danışman öğretmenler bilgilendirilir.

Uyum Sürecini Değerlendirme
Çocuğun okula başladığı dönemde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır. Sorun tespit edilen durumlarla ilgili aile ve danışman öğretmen ile gerekli görüşmeler yapılarak çözüm yolları tespit edilir.

Öğrenciye Yönelik Hizmetler
Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarının da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır.

Öğrenci Grup Çalışmaları
Sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yönelik grup çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerin yaş gruplarına göre sosyal beceri geliştirme, dikkat çalışmaları, atılganlık eğitimi, arkadaşlık ilişkileri, iletişim ve kendini ifade etme becerileri, sınav kaygısı, verimli ders çalışma, stresle başetme gibi başlıklardan oluşmaktadır.

Veliye Yönelik Hizmetler
Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Öğrencilerimizle kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, arkadaş ve aile içi ilişkileri vb. konularda bireysel görüşmeler yapılır.

Seminerler, Atölyeler
Psikolojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir.
Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Uluslararası Ofis – Study Abroad
Uluslararası Ofis – Study Abroad

Okullarımızda bulunan Uluslararası Ofis öğrencilerimize ve velilerimize uluslararası eğitim alanlarında bir eğitim koçu olarak hareket ederek hedeflerine ulaştırmaktadır.

Sorgulama Temelli Öğrenmenin İlkeleri

Sorgulamaya dayalı öğrenme sürecinde öğrencilerin sınıflarda nişanlı, kendinden yönlendirmeli öğreniciler olarak gelişme...

Sorgulama Temelli Öğrenmenin İlkeleri