Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Student Centered Education

Student Centered Education

Öğrenci Merkezli Eğitim; öğrenciyi öğrenme sürecinin öznesi olarak görür. Okuldaki ve sınıftaki tüm öğrenme ortamları öğrencinin etkin öğrenebilmesi amacıyla tasarlanır. Öğrenci tüm eğitim öğretim süreçlerinde oldukça aktiftir.

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı temel alan etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi sonucu Derslerde aktif olan öğrenciler,

  • Merak uyandırma
  • Planlama
  • Araştırma ve keşfetme
  • Çözümleme ve derinleştirme
  • Paylaşma ve yaşantıya uygulama

becerilerini kazanarak yaşamlarının her aşamasında bilgiyi kullanma becerisi kazanmaktadırlar. Öğrenci Merkezli Eğitim, tüm okullarımızda ve öğrenme ortamlarımızda ilke olarak belirlediğimiz eğitim öğretim yaklaşımımızdır. Bu sayede öğrencilerimiz, onlara sunulan bilgi ve becerileri kalıcı olarak öğrenme fırsatı buluyorlar.

E.C.A.A.
E.C.A.A.

Öğretmenlerimiz okul yönetimini ve velileri öğrencilerimizin gelişiminden haberdar etmek için, sürekli bir ölçme ve değerlendirme çalışması yürütürler.

Neden Farklıyız?

Eğitimde süreklilik ilkesi, okullarımızda anaokulunda başlayan branş ve kulüp dersleri, ilkokulda da devam eder. Böylece...

Neden Farklıyız?