Student Centered Education

Öğrenci Merkezli Eğitim; öğrenciyi öğrenme sürecinin öznesi olarak görür. Okuldaki ve sınıftaki tüm öğrenme ortamları öğrencinin etkin öğrenebilmesi amacıyla tasarlanır. Öğrenci tüm eğitim öğretim süreçlerinde oldukça aktiftir.

Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı temel alan etkili bir öğrenmenin gerçekleşmesi sonucu Derslerde aktif olan öğrenciler,

  • Merak uyandırma
  • Planlama
  • Araştırma ve keşfetme
  • Çözümleme ve derinleştirme
  • Paylaşma ve yaşantıya uygulama

becerilerini kazanarak yaşamlarının her aşamasında bilgiyi kullanma becerisi kazanmaktadırlar.  Öğrenci Merkezli Eğitim, tüm okullarımızda ve öğrenme ortamlarımızda ilke olarak belirlediğimiz eğitim öğretim yaklaşımımızdır. Bu sayede öğrencilerimiz, onlara sunulan bilgi ve becerileri kalıcı olarak öğrenme fırsatı buluyorlar.

Inquiry Based Learning
Inquiry Based Learning

Türkçe’ye Sorgulama Temelli Öğrenme olarak tercüme edilen “Inquiry Based Learning” kavramı, öğrencide kalıcı ve etkin öğrenmenin sağlanması amacıyla kullanılan bir eğitim modelidir.

Beden Eğitimi

Beden eğitimi programı, öğrencilerin fiziksel eğitimlerini tamamladıklarında onlardan beklenen beceri, bilgi ve davranış...

Beden Eğitimi