Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Yabancı Dil: İngilizce & Fransızca

Yabancı Dil: İngilizce & Fransızca

Lise de öğrencilerimiz İngilizce’yi CELPA® sistemiyle çok iyi bir seviyede öğreneceklerdir. İngilizceleri yeterli olmayan öğrenciler için ESL programı mevcuttur. İngilizce hazırlık sınıflarında öğrenciler deneyimli öğretmenler tarafından Fen, Matematik gibi İngilizce işlenen dersleri 4 beceride ( okuma, konuşma, yazma, duyma ) öğreneceklerdir.

Ortaokulumuzdan devam eden öğrenciler ile İngilizcesi yeterli olan öğrenciler ise EAL programı çerçevesinde İngilizceleri her akademik yıl için belirlenmiş olan seviyeye getirilecektir. Böylece mezun olan öğrenciler çok iyi düzeyde İngilizceye sahip olmaktadırlar.

Fransızca eğitimine önem veren okulumuzda Fransızca ikinci yabancı dil olarak verilmektedir. Öğrenciler her yıl artan seviyede bir Fransızca ile ilerleyeceklerdir. Fransızca için FSL programı çerçevesinde eğitim materyalleri Fransızca olarak hazırlanmıştır.

Türkiye’de bulunan Francophone yani Fransızca eğitim veren okulların ortaokullarından okulumuzu tercih eden öğrencilerin Fransızcaları okulumuzda alacakları eğitim ile daha üst seviyelere çıkmaları da sağlanmaktadır.

Öğrenmede Sarmal Yaklaşım
Öğrenmede Sarmal Yaklaşım

Öğrenmede Sarmal Yaklaşım, ders programında derinleşen zorluk seviyeleriyle paralel olarak ana kavramlardan oluşan bir ders programının tasarlanması ve bu kavramların sürekli tekrar edilmesini ifade e