Gelecek Yüzyılın Eğitim Modeli ile tanışmak için hazır mısınız? Bilgi ve kayıt için

Yaşıyoruz

Yaşıyoruz

  • Okulumuz Evimiz

    Okulumuza gelen çocuklar “bir evlerinden diğerine” gelmiş olmanın rahatlığıyla güne başlıyor. Biz çocuklarımızın fiziki, duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan kendilerini tam anlamıyla rahat ve güvende hissedecekleri bir ortam sunuyoruz. Ev sıcaklığını okulun ve öğrenmenin büyülü dünyasıyla bir araya getirdiğimiz okulumuzda çocuklar uluslararası standartlarda anaokulu eğitimi görüyor

  • Çok Kültürlülük

    Çok kültürlülük kelimesinin tam anlamıyla yaşandığı, İngilizce ve Fransızca’nın anadil olarak konuşulduğu ülkelerde, kültür sadece lisana indirgenmiyor. Bir yaşam biçimi olarak dikkat çekiyor. Bizim okulumuzda da çok kültürlülük yoğun İngilizce ve Fransızca eğitimlerinin yanı sıra kültürün diğer bileşenleriyle, yemeklerden bayramlara, empatiden hoşgörüye ve danslara kadar geniş bir yelpazede ele alınıyor. Ülkemizin sahip olduğu kültürel zenginliği de harmanladığımız bu ortam çocuklarımıza, tüm okullarımıza sığan bir kocaman bir dünya sunuyor.

  • Günlük Program

    Okulumuzda günlük program çocukların tüm alanlardaki gelişimini destekleyecek şekilde planlandı. Çocuklarımız gün boyunca yabancı dile daldırılıyor ve merak uyandırıcı etkinliklere katılırken doğal yoldan dili öğreniyor. Yaş gruplarının gelişimsel hedeflerine uygun şekilde hazırlanmış programın içeriği eğlenerek öğrenme temeline dayanıyor. Çember zamanı , düşünme-sorgulama zamanı, hikaye dinleme-oluşturma, tekerleme, kukla etkinliklerini içeren dil etkinlikleri, sanat ve yaratıcı etkinlikler, müzik ve ritim, fiziksel aktiviteler, bireysel ve grup oyunları, açık hava etkinlikleri, fen ve matematik çalışmalarının yanı sıra farklı ilgi alanlarını destekleyecek yaratıcı drama, dans, Orff ve görsel sanatlar, programın vazgeçilmez parçaları. Çocuk edebiyatı yönünden zengin bir kaynak listesine sahip program, onlarda zaten var olan doğal öğrenme merakını ve keşfetme isteğini disiplinler arası temaları yolu ile pekiştirerek dil becerilerinin gelişimini hedefliyor. Anadili İngilizce olan eğitmenler tarafından sürdürülen İngilizce eğitimi yanında gün içinde belirli Türkçe çalışmalarına da yer veriliyor. Haftalık programda yer alan Fransızca etkinlik saati ile öğrencilerin Fransızcayı sevmeleri hedefleniyor.